dimarts, 17 de juny del 2014

UNA CONSELLERIA ENTRE EL SIGIL I EL CINISME


"Aquest juny passat, de manera sobtada i gairebé d´amagat, ha comparegut al web de l´Institut d´Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE) l´informe executiu de l´avaluació de diagnòstic 2012-2013. Es tracta d´un informe preceptiu referit a l´avaluació diagnòstica que va dissenyar, elaborar i aplicar, però no analitzar, l´equip responsable de d´Institut fins el juny de 2013, data de la dimissió del director d´aquell moment..."

Per a llegir l'article:

"Una consellleria entre el sigil i el cinisme"