dimarts, 29 d’abril del 2014

Convit al seny

UN CONVIT AL SENY
És el clima de confrontació entre els equips directius, els professors i la
Conselleria d’Educació el millor escenari per què els alumnes milloren la
seva educació?

https://docs.google.com/file/d/0B9qttUBP749eMVFUYTRxbnllUGc/edit