divendres, 26 de setembre del 2014

COMUNICAT SOBRE ELS AUTOS DEL 24

COMUNICAT D’ADIDE SOBRE ELS AUTOS DEL TSJIBEn el dia d’ahir, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha dictat quatre nous Autos acordant la suspensió de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris.

Davant aquestes mesures judicials, l’Associació d’Inspectors d’Educació de les Illes Balears (ADIDE-IB), en la mesura en que és funció esencial de l’Inspecció educativa velar pel compliment de la legalitat vigent, fa una crida als inspectors i a tots els seus associats a acatar de manera immediata les decisions judicials i, per tant, a paralitzar qualsevol actuació relacionada amb el desenvolupament dels Projectes de Tractament Integrat de Llengües als Centre educatius, mentre tant no hi hagi un nou pronunciament judicial en sentit contrari o en tant la Conselleria d’Educació no dicti una instrucció expressa (que al nostre entendre hauria d’anar en el mateix sentit) dirigida als inspectors i als Centres educatius sobre la manera en com s’han d’aplicar les esmentades resolucions judicials.

Palma, 25 de setembre de 2014.
El President d’ADIDE-IB
José Manuel Bar Cendón

PRONUNCIAMENT SOBRE SENTÈNCIES

ADIDE INSTA A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ A QUE ATURI JA LA IMPLANTACIÓ DEL TIL I RESPECTI LA VOLUNTAT DE LA COMUNITAT EDUCATIVA I LES SENTÈNCIES JUDICIALS.

La Associació d’Inspectors d’Educació de les Illes Balears (ADIDE) vol fer públic el seu pronunciament en torn a les tres sentències dictades en el dia d’ahir pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears:
1.- ADIDE se congratula del fet de que el TSJIB hagi decidit per unanimitat imposar via sentència, una vegada més, el sentit comú del que ha mancat a la Conselleria d’Educació i al Govern de Bauzà en els darrers anys, i per tant, el considera una excel·lent notícia.
2.- ADIDE insta als òrgans directius de la Conselleria a que no insisteixin més en la imposició tossuda i autoritària, i se seguin a negociar de veritat amb els representants de la Comunitat Educativa un pacte que reorienti completament la política educativa i atengui als innumerables problemes que presenta la educació a les Illes Balears, en lloc de continuar deteriorant-la.
3.- ADIDE insta a la Conselleria de Educació a que, lluny de maniobrar una vegada més per ignorar el sentit de les sentències judicials, a través de noves mesures normatives o recursos que dilatin la execució d’aquestes sentències, dictin amb caràcter immediat unes instruccions als Centres educatius que deixin sense efecte els Projectes de Tractament Integrat de Llengües.
4.- Per últim, ADIDE convida als òrgans directius de la Conselleria d’Educació a que reflexionin seriosament sobre les conseqüències que hauria de tenir en una democràcia normal el fet de que tota una Comunitat Educativa, una gran majoria d’experts dels àmbits jurídics i educatius, la pròpia Universitat de les Illes Balears, se estiguin pronunciant en contra de la seva política i de les seves decisions. Però molt especialment que reflexionin sobre la decisió que han de prendre uns responsables quan són els Tribunals de Justícia els que de manera tan contundent sentencien que les seves normes vulneren els principis de legalitat.
Palma, 23 de setembre de 2014
José Manuel Bar Cendón
President de ADIDE – II.BB.