divendres, 26 de setembre del 2014

COMUNICAT SOBRE ELS AUTOS DEL 24

COMUNICAT D’ADIDE SOBRE ELS AUTOS DEL TSJIBEn el dia d’ahir, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha dictat quatre nous Autos acordant la suspensió de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris.

Davant aquestes mesures judicials, l’Associació d’Inspectors d’Educació de les Illes Balears (ADIDE-IB), en la mesura en que és funció esencial de l’Inspecció educativa velar pel compliment de la legalitat vigent, fa una crida als inspectors i a tots els seus associats a acatar de manera immediata les decisions judicials i, per tant, a paralitzar qualsevol actuació relacionada amb el desenvolupament dels Projectes de Tractament Integrat de Llengües als Centre educatius, mentre tant no hi hagi un nou pronunciament judicial en sentit contrari o en tant la Conselleria d’Educació no dicti una instrucció expressa (que al nostre entendre hauria d’anar en el mateix sentit) dirigida als inspectors i als Centres educatius sobre la manera en com s’han d’aplicar les esmentades resolucions judicials.

Palma, 25 de setembre de 2014.
El President d’ADIDE-IB
José Manuel Bar Cendón