divendres, 10 d’octubre del 2014

PROJECTES LINGÜÍSTICS

Per tal de facilitar als centres que puguin consultar el Decret de Mínimper a la l'actualitació dels projectes lingüístics de centre que estan realitzant, posam l'enllàç directe al BOIB:

Decret 92/1997, de 4 de juliol) pel qual es regula l'ús i ensenyament de i en llengua catalana:
http://boib.caib.es/pdf/1997089/mp11261.pdf

diumenge, 5 d’octubre del 2014

COMUNICAT SOBRE SITUACIÓ DELS PROJECTES TIL


En relació a la situació oberta en els centres educatius pel que fa als projectes de tractament integrat de llengües, arran de les successives resolucions del TSJIB, especialment les interlocutòries del 2 d’octubre que desestimen el recurs presentat per l’Administració, l’Associació d’Inspectors d’Educació de les Illes Balears (ADIDE-IB), manifesta que:

1.- Continua suspesa l’eficàcia i executivitat de l’Ordre de desenvolupament que possibilitava l’aplicació dels Projectes TILs als centres, mesura cautelar que “es projecta sobre les actuacions posteriors al 24 de setembre de 2014”.

2.- Per considerar que un Projecte TIL està aprovat s’han de donar tres condicions: que tingui l’aprovació del Claustre de professors, que estigui aprovat pel Director i que compti amb l’informe favorable de la Inspecció educativa.

Els informes emesos per la Inspecció educativa només determinaven si els projectes dels centres complien estrictament o no amb la normativa ara suspesa i amb les instruccions dictades als inspectors. Recordem aquí que l’exigència que l’Administració feia als centres no era la d’aprovar un projecte amb el que estiguessin conformes, sinó que –renunciant completament a la seva autonomia pedagògica- aprovessin projectes que havien de complir, sí o sí, amb la normativa i la instrucció sobre l’equilibri lingüístic al 50% (criteri de dubtosa legalitat i per això objecte de recurs de quasi tots els inspectors).

3.- L'autonomia pedagògica dels centres permet, a partir del 24 de setembre, que tots els projectes lingüístics, aprovats i no aprovats, puguin ser modificats d'acord amb la comunitat educativa i en base a la normativa vigent (Llei de Normalització lingüística, Decret de mínims i programes plurilingües). Així, molts de centres han reiniciat una reflexió pedagògica sota aquests paràmetres i per això és molt important que l’administració ho reconegui i ho respecti, hi doni suport i assessori.

4.- ADIDE vol fer una nova crida al seny, al diàleg i al consens social, en vies de recuperar la normalitat que l’educació i els centres educatius necessiten.

Finalment, ADIDE-IB troba molt important que el Govern de les Illes Balears entengui el que ja fa molt de temps entén tota la Comunitat educativa: que Projectes TIL i Projectes que incorporen una tercera llengua no són la mateixa cosa. Tothom està d’acord en reforçar la presència d’una tercera llengua. Així, els projectes de trilingüísme (com ara les “seccions europees” o els plans pilot plurilingües) estan basats en raons pedagògiques i en el consens i la voluntarietat de les comunitats educatives dels centres mentre que el TIL s’ha basat en la imposició i no en criteris científics i pedagògics. I això és el que s’ha de canviar d’una manera dràstica. Ara tots tenen la paraula, ja és hora de arribar al pacte educatiu.

José Manuel Bar Cendón
President d’ADIDE-IB

divendres, 26 de setembre del 2014

COMUNICAT SOBRE ELS AUTOS DEL 24

COMUNICAT D’ADIDE SOBRE ELS AUTOS DEL TSJIBEn el dia d’ahir, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha dictat quatre nous Autos acordant la suspensió de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris.

Davant aquestes mesures judicials, l’Associació d’Inspectors d’Educació de les Illes Balears (ADIDE-IB), en la mesura en que és funció esencial de l’Inspecció educativa velar pel compliment de la legalitat vigent, fa una crida als inspectors i a tots els seus associats a acatar de manera immediata les decisions judicials i, per tant, a paralitzar qualsevol actuació relacionada amb el desenvolupament dels Projectes de Tractament Integrat de Llengües als Centre educatius, mentre tant no hi hagi un nou pronunciament judicial en sentit contrari o en tant la Conselleria d’Educació no dicti una instrucció expressa (que al nostre entendre hauria d’anar en el mateix sentit) dirigida als inspectors i als Centres educatius sobre la manera en com s’han d’aplicar les esmentades resolucions judicials.

Palma, 25 de setembre de 2014.
El President d’ADIDE-IB
José Manuel Bar Cendón

PRONUNCIAMENT SOBRE SENTÈNCIES

ADIDE INSTA A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ A QUE ATURI JA LA IMPLANTACIÓ DEL TIL I RESPECTI LA VOLUNTAT DE LA COMUNITAT EDUCATIVA I LES SENTÈNCIES JUDICIALS.

La Associació d’Inspectors d’Educació de les Illes Balears (ADIDE) vol fer públic el seu pronunciament en torn a les tres sentències dictades en el dia d’ahir pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears:
1.- ADIDE se congratula del fet de que el TSJIB hagi decidit per unanimitat imposar via sentència, una vegada més, el sentit comú del que ha mancat a la Conselleria d’Educació i al Govern de Bauzà en els darrers anys, i per tant, el considera una excel·lent notícia.
2.- ADIDE insta als òrgans directius de la Conselleria a que no insisteixin més en la imposició tossuda i autoritària, i se seguin a negociar de veritat amb els representants de la Comunitat Educativa un pacte que reorienti completament la política educativa i atengui als innumerables problemes que presenta la educació a les Illes Balears, en lloc de continuar deteriorant-la.
3.- ADIDE insta a la Conselleria de Educació a que, lluny de maniobrar una vegada més per ignorar el sentit de les sentències judicials, a través de noves mesures normatives o recursos que dilatin la execució d’aquestes sentències, dictin amb caràcter immediat unes instruccions als Centres educatius que deixin sense efecte els Projectes de Tractament Integrat de Llengües.
4.- Per últim, ADIDE convida als òrgans directius de la Conselleria d’Educació a que reflexionin seriosament sobre les conseqüències que hauria de tenir en una democràcia normal el fet de que tota una Comunitat Educativa, una gran majoria d’experts dels àmbits jurídics i educatius, la pròpia Universitat de les Illes Balears, se estiguin pronunciant en contra de la seva política i de les seves decisions. Però molt especialment que reflexionin sobre la decisió que han de prendre uns responsables quan són els Tribunals de Justícia els que de manera tan contundent sentencien que les seves normes vulneren els principis de legalitat.
Palma, 23 de setembre de 2014
José Manuel Bar Cendón
President de ADIDE – II.BB.

dissabte, 2 d’agost del 2014

EL TIL IMPOSAT

Dia 31 de juliol de 2014 es publicà al BOIB la resolució de la Conselleria d’Educació que ordena que els centres públics que no tenen el TIL aprovat pel claustre o pel director, l’han d’implantar de forma provisional per al curs 2014-15 fins que el PTIL sigui aprovat definitivament.  Això ens obliga a informar de les accions dels inspectors d’educació en relació als informes dels PTIL.
-          A mitjans mes de juny es daren als inspectors orientacions d’obligat compliment sobre els criteris per a la revisió dels Projectes TIL dels centres. També es donà per bo el criteri publicat a la web de l’ATLES sobre l’equilibri lingüístic (igualtat horària entre les 2 llengües oficials). Els inspectors demanaren confirmació per escrit (instruccions o resolució) sobre aquest criteris interpretatius de l’equilibri lingüístic.
-          El 28 de juny, el president d’ADIDE en representació dels associats presentà escrit de discrepància tot i demanant que es dictessin instruccions pels òrgans competents sobre la interpretació de l’equilibri lingüístic que es feia a la web de l’ATLES, ja que dita web no era normativa.
-          El 17 de juliol s’entregà als inspectors un escrit “informatiu” de la directora general d’Ordenació al qual es dóna per vàlida la interpretació de l’equilibri lingüístic de la web d’ATLES i que en realitat suposa una instrucció clara que fixa el criteri de la conselleria en quan a l’equilibri lingüístic, i que en resum és:
-                     Es compleix quan la diferència en el nombre d’àrees o matèries no lingüístiques entre les dues llengües oficials és igual o inferior a una àrea o matèria. Aplicat el còmput horari mínim (annex 1 de l’Ordre), cas que quedi una àrea o matèria per distribuir, aquesta s’impartirà en la llengua oficial que tengui menys hores d’impartició.
-         I si el TIL es fa per blocs, es compleix quan per a la resta d’hores (complit el còmput horari mínim) la diferència horària entre les 2 llengües oficials és igual o inferior a 2 hores.
Des de llavors, els inspectors començaren a lliurar els informes PTIL, tot i aplicant el criteri fixat per la conselleria, tot i afegint unes observacions que indiquen el seu desacord amb la interpretació però aplicant  el criteri per imperatiu legal.
La discrepància és clara: L’Ordre de desplegament del TIL prescriu un còmput horari mínim (annex 1) que s’ha de complir, i afegeix que s’ha de respectar l’equilibri lingüístic, el qual no significa igualtat horària, segons ha indicat el Consell Consultiu de la CAIB en base a doctrina del Tribunal Constitucional. A més, imposar una igualtat horària contravé la Llei de Normalització Lingüística i també contradiu la necessària i legalment establerta autonomia dels centres docents.
El resultat final és que la majoria d’informes sobre PTIL de tots els centres (públics i concertats) han resultat negatius: que no s’adeqüen a normativa.
-          Finalment, la majoria d’inspectors (tots els definitius menys un i bastants accidentals) han presentat individualment recurs d’alçada contra l’escrit de la DGOIFP de 14 de juliol, ja que entenem que aquest escrit és la resposta a l’escrit de discrepància presentat el 28 de juny. Es demana que s’anul·li i es revoqui la nota de la DGOIFP i la suspensió immediata dels seus efectes per concórrer causes de nul·litat.

dimecres, 2 de juliol del 2014

Sentència contra el tribunal digitat

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha acceptat la demanda de l'STEI i ha anul·lat la normativa que permetia que els membres dels tribunal seleccionassin els inspectors accidentals. Aquesta normativa és la que es va fer servir en la composició de la comissió de selecció que va triar els inspectors que actualment estan en comissions de serveis.

La notícia a la premsa

dimarts, 17 de juny del 2014

UNA CONSELLERIA ENTRE EL SIGIL I EL CINISME


"Aquest juny passat, de manera sobtada i gairebé d´amagat, ha comparegut al web de l´Institut d´Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE) l´informe executiu de l´avaluació de diagnòstic 2012-2013. Es tracta d´un informe preceptiu referit a l´avaluació diagnòstica que va dissenyar, elaborar i aplicar, però no analitzar, l´equip responsable de d´Institut fins el juny de 2013, data de la dimissió del director d´aquell moment..."

Per a llegir l'article:

"Una consellleria entre el sigil i el cinisme"

La peor injusticia parece justa sin serlo

Joan Riera (DM, 15/06/2014)
Lo escribió Platón hace 2.400 años: "La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo". Una muestra de flagrante injusticia es tratar de distinta forma situaciones idénticas... ¡No! Este no artículo no habla de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre la compatibilidad de José Ramón Bauzá y sus variados negocios con la presidencia del Govern. Aunque podría serlo. Ni la compara con la de Aina Salom. Aunque podría hacerlo. Este es un artículo sobre la conselleria de Educación que comanda Guillem Estarellas, con Juana María Camps como actriz secundaria....

Per a llegir l'article:

"La peor injusticia parece justa sin serlo"

dissabte, 14 de juny del 2014

ENTREVISTA AL PRESIDENT 'ADIDE

José Manuel Bar: «Este curso solo nos hemos podido dedicar al TIL»

El inspector acusa a la conselleria de Educación de presionar a los inspectores y de ignorar los informes con conclusiones que no le gustan.

Presidente de la Asociación de Inspectores de Educación de Balears (Adide). Nacido en Vigo hace 58 años, José Manuel Bar llegó a Ibiza para trabajar como inspector de educación en 1990 y desde hace unas semanas es presidente de la Asociación de Inspectores de Educación de Balears. Afiliado al PSOE, ha sido director insular de la Administración del Estado y diputado en el Congreso, asegura que tiene «aparcada» la actividad política.

L'entrevista completa

dijous, 12 de juny del 2014

INFORME SOBRE VOTACIONS

En relació a les qüestions plantejades pel que fa al procés d’aprovació dels Projectes TIL als
centres escolars públics, i concretament
Possibilitat de votació secreta als claustres.
Possibilitat d’abstenció dels membres dels claustres
Obligació de motivar el vot
Obligació d’aprovar el PTIL


Per a llegir:
 
VOTACIONS EN ELS CLAUSTRES

dimecres, 11 de juny del 2014

Aprovació projectes TIL

L'ordre TIL del 9 de maig obliga als centres a l'elaboració i aprovació d'un nou Projecte TIL. Aquestes són unes orientacions relatives al procediment d'aprovació.

Pitja aquí:
Procés aprovació TIL

Problemes i respostes de l´educació: el TIL

 
Bartomeu Llinàs Ferrà
Mai no s´havia viscut un curs escolar tan tens i conflictiu com el que s´està acabant. Generalment els conflictes solen partir de col·lectius disconformes amb una situació, sindicats o forces polítiques oposades als que governen, però curiosament en aquest cas, "l´incendi" l´ha generat la mateixa Administració, o millor dit, els seus responsables polítics -il·luminats per assessors àulics- amb una prepotència desconeguda en aquestes terres.

Per a llegir l'article:
 
Problemes i respostes de l'educació: el TIL

dissabte, 24 de maig del 2014

El valor de l'educació


Publicat dia 24 de maig de 2014 en el diari Ara Balears, en el seu primer aniversari.

dimarts, 20 de maig del 2014

Dictamen sobre el TIL


Per la llarga extensió del dictament l'haureu de llegir a partir del següent enllaç:

Dictament sobre TIL


dijous, 15 de maig del 2014

Un curs molt convuls


L'Associació d'Inspectors d'Educació de les Illes Balears (Adide) ha assegurat aquest dimarts durant la presentació de la seva nova Junta Directiva, que des de la Conselleria d'Educació “s'ha posat en perill la llibertat d'expressió amb determinades instruccions”. Així ho ha assegurat el nou president d'Adide, José Manuel Bar.
Bar ha posat com exemple que abans que existís la Llei de Símbols, Educació els encarregà que els inspectors retiressin els llaços quadribarrats, si bé els funcionaris s'hi negaren al no existir cap normativa que així ho exigís. El dret de vaga és un altra dels drets que no s'ha respectat “perquè s'han establert uns serveis mínims sense precedents”. Amb tot, Bar demanat “seny” als governants a qui ha assegurat que quan s'hi reuneixin “els hi direm tot per lleialtat institucional”.
Sobre el conflicte educatiu el president d'Adide ha assegurat que “des de l'inici de la democràcia no recordàvem un curs tan convuls”. I ha afegit que “el model de col·laboració amb que treballàvem amb la Conselleria s'ha trencat des de fa ja tres anys”.
Sobre el Decret de Tractament Integrat de Llengües (TIL), Bar n'ha destacat “la precipitació i l'hostilitat amb què s'ha aplicat, en relació al model que coneixem”. I Pere Carrió, també la Junta ha confirmat que “ el TIL no s'aplica com diu la Conselleria. En tenen un desconeixement de a quants centres ho tenen normalitzat” i ha afegit que amb l'aplicació a més nivells del TIL el pròxim curs, “tornarà a passar el mateix que enguany”.
Pere Rios, membre de la Junta Directiva, ha destacat ha assegurat que “els inspectors no participaren en incoar els expedients dels directors de Menorca i que això ja és cosa de la Conselleria”.

Roda de Premsa


ADIDE aposta pel senydivendres, 2 de maig del 2014

Olimpiada de Química

 L'alumne del Programa del Batxillerat Internacional de l'IES Son Pacs, Bartomeu Llopis, ha estat Medalla de Plata a l'Olimpíada espanyola de Física i Medalla d'Or a l'Olimpíada espanyola de Química.

Així, doncs, l'alumne acudirà a l'Olimpíada Internacional de Química que se celebrarà a Vietnam el pròxim mes de juliol.

Prèviament ha hagut de renunciar a assistir a l'Olimpíada Internacional de Física que se celebrarà a Paraguai, ja que un mateix alumne no pot participar a dues competicions internacionals.

Peu de foto: a la fotografia, Bartomeu Llopis amb la seva professora de Química, Margalida Capó (esquerra) i la de Física, Antònia Vidal (dreta).

Un alumne de l'IES Son Pacs participarà en l'Olimpíada Internacional de Química a Vietnam.

dijous, 1 de maig del 2014

CONSULTIU I TIL

EL CONSULTIU INFORMA L'ORDRE TIL PEL CURS 2014-2015

El Consell Consultiu veu problemes seriosos en el projecte d'Ordre que regularà el TIl  durant el proper curs.
La principal dificultat es troba en la transitorietat del Decret TIL que pretén desenvolupar i que només era per un curs.
Ara no es pot regular sobre una norma que caducarà en breu.

L'Informe del Consell Consultiu vist per UH

L'Informe del Consell Consultiu vist pel DM

dimarts, 29 d’abril del 2014

Convit al seny

UN CONVIT AL SENY
És el clima de confrontació entre els equips directius, els professors i la
Conselleria d’Educació el millor escenari per què els alumnes milloren la
seva educació?

https://docs.google.com/file/d/0B9qttUBP749eMVFUYTRxbnllUGc/edit

Defensa de l'Educació

El passat dijous 10 d’abril un conjunt d’entitats representants de diversos sectors de la comunitat educativa presentaren al casal Alcover un document consensuat en Defensa de l’Educació que volem a les Illes.
L’origen d’aquesta DECLARACIÓ sorgeix de l’experiència viscuda per les nostres entitats, on hem detectat la demanda i la necessitat d’ESTABILITAT PEL SISTEMA EDUCATIU més enllà de l’alternància política.
Mogudes per aquest interès comú les nostres entitats varen obrir espais de diàleg i amb la finalitat de fer possible el projecte d’una educació de qualitat i compensadora de les desigualtats socials, hem treballat per redactar els nostres principis.
La DECLARACIÓ és, doncs, fruit de l’esforç per entendre’ns i no es pot interpretar únicament com un recull de voluntats o exigències sinó també com el compromís de les nostres entitats i de tot aquell que la vulgui fer seva.
El missatge podria haver ocupat planes i planes però volem arribar a tothom i fer entendre amb senzillesa, des de l’experiència i la professionalitat de les diferents entitats que hem treballat, quina és la proposta que volem pel sistema educatiu de les Illes. LA DECLARACIÓ vol ser l’essència del nostre missatge.
Els quatre principis que vertebren LA DECLARACIÓ són:
  1. Una vertadera autonomia dels centres docents per adaptar-se a la realitat, amb una gestió democràtica i transparent, i amb participació efectiva de tota la comunitat educativa.
  2. Uns recursos econòmics i personal suficient per garantir el dret a l’educació, per poder implantar programes de millora i, especialment, per atendre la diversitat dins les aules.
  3. Una nova regulació de l’ensenyament de les llengües, dissenyada per experts amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears, consensuada, dotada de recursos suficients, adaptable al context de cada centre escolar i que aconsegueixi que l’alumnat, al final de l’escolaritat obligatòria, domini per igual les dues llengües oficials i sigui capaç d’entendre i expressar-se adequadament almenys en una llengua estrangera, principalment l’anglès.
  4. Un pacte social i polític per l’educació que reculli les propostes anteriors i que sigui fruit del consens, per a la millora i l’estabilitat del sistema educatiu, independentment de qui governi.

DECLARACIÓ COMPLETA

Declaració_GTU_24M
Per concloure la roda de premsa s’ha manifestat la voluntat de fer de LA DECLARACIÓ una eina que ens permeti compartir amb la ciutadania la nostra voluntat de millorar i donar estabilitat al nostre sistema educatiu. A Balears volem (hastag #aBalearsVolem) que la comunitat educativa, la societat en general i els partits polítics en particular, es posin d’acord per aconseguir una educació entesa com a servei públic, de qualitat i compensadora de les desigualtats socials.
És per això que a partir d’avui iniciam un període de recollida de signatures al voltant de LA DECLARACIÓ obert a totes aquelles persones i entitats que es vulguin adherir amb la seva signatura o en la difusió i recollida de signatures.
Volem que la ciutadania faci seva LA DECLARACIÓ i que es SUMIN el màxim d’entitats de l’àmbit educatiu o de qualsevol altre àmbit: assoc. de veïnats, col·legis professionals, assoc. en defensa de drets, institucions socials…
I la primera fita important la tenim aquest dissabte dia 12 d’abril amb la MARXA PER L’EDUCACIÓ on hi participen la majoria de les nostres entitats. Evidentment, la recollida s’estendrà a les activitats organitzades per les nostres entitats al llarg dels propers mesos i l’estendrem arreu de les Illes.
A cada acte públic on hi hagi algú de nosaltres es disposarà de LA DECLARACIÓ per informar a tothom i es recolliran signatures. El poble no pot mirar cap una altra banda davant les agressions que pateix l’Educació actualment i ara tenim l’oportunitat, amb les nostres signatures, de mostrar el nostre parer i conscienciar la classe política de la necessitat d’una estabilitat que ens obri la porta d’una Educació de Qualitat.
Les entitats redactores per ordre alfabètic:
ADESMA (Associació de directors de secundària de Mallorca), ADIDE (Associació d’Inspectors d’Educació), ADIPMA (Associació de directors d’infantil i primària de Mallorca), Assemblea de Docents de les Illes Balears, Assemblea de Docents desCONCERTATS, Assemblea de Mestres i Professors en Català de les Illes Balears, COAPA Balears, Cooperatives d’Ensenyament de les Illes Balears, FAPA Mallorca, FE CCOO, FETE-UGT, Plataforma Crida i STEI intersindical.

Inici

ADIDE  inicia avui aquest blog de comunicació.
Pretén ésser una eina que permeti donar a conèixer a la societat aquells documents elaborats per ADIDE o que ADIDE vol difondre.