dijous, 1 de maig del 2014

CONSULTIU I TIL

EL CONSULTIU INFORMA L'ORDRE TIL PEL CURS 2014-2015

El Consell Consultiu veu problemes seriosos en el projecte d'Ordre que regularà el TIl  durant el proper curs.
La principal dificultat es troba en la transitorietat del Decret TIL que pretén desenvolupar i que només era per un curs.
Ara no es pot regular sobre una norma que caducarà en breu.

L'Informe del Consell Consultiu vist per UH

L'Informe del Consell Consultiu vist pel DM