dijous, 12 de juny del 2014

INFORME SOBRE VOTACIONS

En relació a les qüestions plantejades pel que fa al procés d’aprovació dels Projectes TIL als
centres escolars públics, i concretament
Possibilitat de votació secreta als claustres.
Possibilitat d’abstenció dels membres dels claustres
Obligació de motivar el vot
Obligació d’aprovar el PTIL


Per a llegir:
 
VOTACIONS EN ELS CLAUSTRES